Fermierii olteni pot cere subvenția la motorină pentru 2021. APIA Olt a eliberat 1.150 de acorduri, în acest an

Fermierii olteni pot depune în perioada 02- 31 decembrie 2020 Cererile de acord pentru a obține subvenția la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2021.

Aproximativ 1.150 de acorduri pentru subvenția la motorină au fost eliberate de APIA Olt pentru 2020. Fermierii au primit o subvenție de 1,5258 lei per litrul de motorină în acest an, cuantumul sprijinului pentru 2021 nu a fost încă stabilit.

Beneficiari pot fi:
-producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

-organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare;

-organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele APIA judeţene în termen de cel mult 20 lucrătoare de la data depunerii cererii de acord.

sursa foto: facebook